HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VÀ DỰ THI CUỘC THI TRẮC NGHIỆM TÌM HIỂU 190 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TỈNH LẠNG SƠN (04/11/1941 - 04/11/2021)

          I. ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN DỰ THI

          1. Bước 1: Để đăng ký tài khoản, người tham gia dự thi chọn 1 trong 2 cách: 

          Cách 1: Từ trình duyệt bất kỳ (Chrome, Firefox, Cốc Cốc, Microsoft Edge, Safari,…), nhập địa chỉ: http://tracnghiem.tuyengiaolangson.vn

        Cách 2: Truy cập banner Cuộc thi trắc nghiệm “tìm hiểu về 190 năm Ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn (04/11/1831 - 04/11/2021) trên trang Thông tin điện tử tổng hợp của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn tại địa chỉ  http://tuyengiaolangson.vn.

         2. Bước 2: Chọn tạo tài khoản mới

           3. Bước 3: Điền đầy đủ các thông tin:

          - Tên người dùng (bắt buộc): Người dùng đăng ký tên đăng nhập không dấu, viết liền.

          - Mật khẩu (bắt buộc): Bao gồm 6 ký tự trở lên; viết liền không dấu; có thể nhập chữ hoặc số, ký tự đặc biệt (@#!...)

          - Xác nhận mật khẩu: Nhập lại mật khẩu lần thứ 2 để xác nhận.

          - Họ và tên (bắt buộc): Nhập tiếng Việt có dấu, có khoảng cách rõ ràng giữa họ, tên đệm và tên.

          - Số điện thoại (bắt buộc): Nhập số điện thoại cá nhân, trường hợp người tham gia dự thi không có số điện thoại cá nhân thì nhập số điện thoại của người thân để phục vụ cho việc liên lạc.

          - Địa chỉ - Đơn vị công tác: Nhập tên cơ quan, đơn vị, trường học nơi người dự thi công tác, học tập, sinh sống...

          Ví dụ: Địa chỉ lớp 7A3, Trường THCS A, xã A, huyện B tỉnh Lạng Sơn...

          - Ngày, tháng, năm sinh: Nhập đầy đủ, chính xác ngày, tháng, năm sinh. Đối với người dự thi dưới 12 tuổi (sinh từ năm 2010), hệ thống sẽ từ chối không cho phép đăng ký.

          - Chọn tạo tài khoàn mới:

          Sau khi hoàn thành đăng ký tài khoản, hệ thống sẽ tự động đưa người dự thi đến trang chủ trắc nghiệm. Tại trang chủ sẽ có các tùy chọn thi chính thức và thi thử. Người dự thi được phép thi thử không giới hạn nhằm làm quen thao tác thi và cách trả lời câu hỏi. Đối với tùy chọn thi chính thức, sau khi hoàn thành bài thi, kết quả làm bài của người dự thi sẽ được lưu lại trên hệ thống.

           II. CÁCH THỨC THI

          1. Chọn hình thức thi:

          Người dự thi sau khi đăng ký tài khoản và chuyển đến trang chủ trắc nghiệm có thể chọn thi thử hoặc thi chính thức.

          2. Chọn “làm bài thi”

          3. Lựa chọn phương án trả lời

          Người dự thiđọc câu hỏi và lựa chọn đáp án bằng cách tích vào câu trả lời đúng. Sau đó chọn kế tiếp nếu muốn chuyển sang câu tiếp theo hoặc để trống nếu chưa chắc chắn về câu trả lời và muốn trả lời sau. Ngoài ra, người dự thi có thể chuyển đến bất kỳ câu hỏi nào trong tùy chọn “chuyển đến câu hỏi bất kỳ trong bài thi”.

         4. Trả lời câu hỏi kiến thức cuối cùng và hoàn thành bài thi

          Ở câu hỏi kiến thức cuối cùng của bài thi (câu 10), sau khi đã chắc chắn về tất cả các câu trả lời, người dự thi chọn “hoàn thành” để chuyển sang câu hỏi dự đoán số người tham dự. Một cảnh báo sẽ hiện ra, người dự thi chọn “OK” nếu muốn chuyển sang câu dự đoán và sẽ không thể thay đổi lại các câu trả lời của 10 câu hỏi này. Ngược lại, nếu muốn quay lại thay đổi câu trả lời, người dự thi chọn “Hủy bỏ”.

          5. Câu hỏi dự đoán

          Sau khi hoàn thành 10 câu hỏi kiến thức, người dự thi nhập số người mình dự đoán tham gia cuộc thi tuần và ấn gửi đi. Lúc này sẽ có thông báo “Chúc mừng bạn đã hoàn thành bài thi!”