PHÁT ĐỘNG CUỘC THI TRẮC NGHIỆM TÌM HIỂU VỀ 190 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TỈNH LẠNG SƠN (04/11/1831 - 04/11/2021)

          Nhằm thiết thực tổ chức hoạt động trong chuỗi các sự kiện, hướng tới kỷ niệm 190 năm Ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn (04/11/1831 - 04/11/2021), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát động Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet “Tìm hiểu về 190 năm Ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn (04/11/1831 - 04/11/2021)”, nhằm giáo dục truyền thống lịch sử, lý tưởng cách mạng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, nhất là đối với thế hệ trẻ về quá trình hình thành, xây dựng và phát triển của tỉnh Lạng Sơn qua 190 năm; bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước; niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường dân tộc; đồng thời tuyên truyền về những thành tựu kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội của Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn trong thời kỳ đổi mới, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp phát động, triển khai, thực hiện tốt một số nội dung sau:

         1. Phát động hưởng ứng Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu về 190 năm Ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn (04/11/1831 - 04/11/2021), đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và các tầng lớp Nhân dân đang sinh sống, học tập và lao động trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; người dân Lạng Sơn đang sinh sống, học tập ở trong và ngoài nước, từ đủ 12 tuổi trở lên tham gia.

         Cuộc thi được tổ chức bằng hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến hằng tuần trên Trang Thông tin điện tử của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn tại địa chỉ: http://tracnghiem.tuyengiaolangson.vn hoặc truy cập banner Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu về 190 năm Ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn (04/11/1831 - 04/11/2021) trên trang Thông tin điện tử tổng hợp của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn tại địa chỉ http://tuyengiaolangson.vn .

          Thời gian thi được tiến hành trong 8 tuần, bắt đầu tuần thứ nhất của tháng 7 (ngày 05/7/2021), kết thúc vào tuần cuối của tháng 8 (ngày 30/8/2021).

         Tìm hiểu về 190 năm Ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn là cơ hội thuận lợi cho các tập thể, cá nhân thể hiện những kiến thức, vốn hiểu biết, niềm tự hào về truyền thống lịch sử đấu tranh cách mạng của các thế hệ cha, anh đi trước, những thành tựu đã đạt được; từ đó nâng cao tinh thần trách nhiệm, ra sức thi đua phấn đấu lao động, học tập, công tác góp phần xây dựng quê hương Xứ Lạng ngày càng phát triển, giàu đẹp, văn minh.

           Ban Tổ chức Cuộc thi rất mong nhận được sự quan tâm, ủng hộ và chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy, chính quyền; sự vào cuộc tuyên truyền sâu rộng của các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan báo chí truyền thông, đặc biệt là sự hưởng ứng tham gia tích cực của các tập thể, cá nhân và các tầng lớp Nhân dân với tinh thần và trách nhiệm cao nhất.

          2. Thể lệ Cuộc thi, câu hỏi, cách thức dự thi, đề cương tuyên truyền đề nghị các cơ quan, đơn vị đăng tải trên các trang thông tin điện tử; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua các cuộc sinh hoạt chi bộ, chi đoàn, chi hội, họp thôn, khối phố.

          3. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai nhiệm vụ theo Kế hoạch số 22-KH/BTC, ngày 09/4/2021 của Ban Tổ chức triển khai Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu về 190 năm Ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn (04/11/1831 - 04/11/2021)”; bám sát Hướng dẫn số 35-HD/BTG ngày 22/6/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về Tuyên truyền kỷ niệm 190 năm ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn (04/11/1831 - 04/11/2021) và Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 190 năm Ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn.

          4. Trong quá trình triển khai, thực hiện nếu có vướng mắc về đăng ký tài khoản và cách thức dự thi, đề nghị liên hệ: đồng chí Lương Tuấn Hùng, Trưởng phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, Trung tâm Công nghệ thông tin, sở Thông tin và Truyền thông điện thoại: 0854.584.444; đồng chí Nông Đức Tuân, chuyên viên phòng Tổng hợp - Khoa giáo, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn, điện thoại: 0916.609.616). Các cơ quan, đơn vị thường xuyên phối hợp, trao đổi thông tin triển khai Cuộc thi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (đồng chí Nguyễn Ngọc Ánh, Trưởng phòng Lý luận chính trị và Lịch sử Đảng điện thoại: 0988.503.270)./.

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI